aug. 2001 – heden:Zelfstandig gevestigd beëdigd tolk en vertaler Portugees en Frans voor o.a. de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Tolk en Vertaalcentrum Nederland, rechtbanken, tolk- en vertaalbureaus, bedrijven, notarissen en particulieren; Juni 2007 – okt. 2008:Uitzendbureau Content voor afdeling HRM van de Haagse Hogeschool te Den Haag. Diverse periodes het notuleren en uitwerken van functiewaarderingsgesprekken; sept. 2003 – 2006:Uitzendbureau Randstad. Diverse uitzendfuncties als datatypiste/notuliste, o.a. 3 maanden als datatypiste bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa te Den Haag; dec. 1999 – sept. 2001:ANWB in ’s-Gravenhage. Administratief medewerker op de alarmcentrale en afdelingsassistent op de afdeling klantenservice; april – juni 1999:Ambassade van Brazilië in ’s-Gravenhage. Stage vertaler Portugees-Nederlands v.v.; feb. – juni 1998:Toeristenkantoor Região de Turismo Dão-Lafões in Viseu (Portugal). Stage, taken: vertalen, balie- en administratieve werkzaamheden; mei – juni 1994:Gysbert Japicx College, Bolsward. Stage als administratief medewerker;

Opleiding en diploma’s

Zomer 2009: Inschrijving bij de Kamer van Koophandel Den Haag, nummer: 27354031 12 feb. 2009: Beëdiging als tolk Portugees en Frans, Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage en aanvullend vermelding hiervan in het RBTV. 1 jan. 2009: Inschrijving als beëdigd tolk en vertaler Portugees en Frans – Nederlands v.v. in het Register van Beëdigde Tolken en Vertalers (RBTV) onder nr. 373. 27 jan. 2004: Inschrijving als tolk en beëdigd vertaler Portugees en Frans in het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers van het Ministerie van Justitie. 06 juni 2001: Beëdiging als vertaler Frans, Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage 16 aug. 2000: Beëdiging als vertaler Portugees, Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage 1995-1999: Opleiding Tolk-Vertaler (Faculteit Tolk-Vertaler, Hogeschool Maastricht). Diploma in 1999, vakspecialistisch vertaler Portugees en Frans economisch vakgebied 1992-1995: MEAO (Sneek), vrije-/secretariaatsrichting. Diploma in 1995, 1988-1992: MAVO (Harlingen). Diploma in 1992.

Lidmaatschappen beroepsverenigingen en kortdurende cursussen

2004 – heden: Lidmaatschap Stichting Vrouwennetwerk Vertalers en Tolken (SVVT).
Lidmaatschap Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).
2009 – heden: Deelname aan groot aantal dagcursussen en lezingen op juridisch gebied en mijn werktalen in het kader van permanente educatie bij o.a. KTV, SIGV, David Brunand, Taalkring Portugees, PEOC, NGTV en SVVT. 2009 – heden: Lidmaatschap Taalkring Portugees Okt. 2016: Cursus interceptietolken bij Permanente Educatie Opleidingen Centrum (PEOC). Okt. 2012 – feb. 2013: ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalers – minor Simultaantolken. 2010 – 2011 Cursus Juridisch Vertaler in Strafzaken Portugees bij Stichting Instituut voor Gerechtstolken en Vertalers (SIGV). 2005 – 2006 Cursus Gerechtstolk in Strafzaken Portugees bij Stichting Instituut voor Gerechtstolken en Vertalers (SIGV). Zomer 1997: Zomercursus Frans als vreemde taal in St. Malo, Frankrijk: niveau zeer gevorderd. Zomer 1996: Zomercursus Portugees als vreemde taal in Aveiro, Portugal: niveau licht gevorderde.

Vrijwilligersactiviteiten.

Redactielid schoolkrant (1990-1992 en 1996-1997); redactielid actualiteitenprogramma van Lokale Omroep in Sneek (1993-1994); voorlichter op open dagen Opleiding Tolk-Vertaler (1995-1999); voorlichter op expositie over het leven van blinden en slechtzienden in Maastricht, Roermond en Luik (B) (1997); redactielid nieuwsbrief showdown blindentafeltennis) (2002 - 2006); lid organisatiecommissie Europees Kampioenschap showdown (2003-2006); lid en voorzitster revalidantenraad Visio Het Loo Erf (zomer-najaar 2011); beheerder VvE Verdistraat 42-46 Den Haag (mei 2012-2015); vrijwilliger bij afdeling showdown G.S.V. De Sleutels Leiden (budgethouder afdeling showdown en organisatie regionale en nationale toernooien) (2003 - heden); vrijwilliger bij Sportvereniging Haag 88 (organisatie regionale en nationale toernooien, sportdemonstraties, fondsenwerving en lid kascommissie (2006 – heden); diverse bestuurswerkzaamheden bij Stichting Vrouwennetwerk Vertalers en Tolken (secretaris tolkensectie (2004-2010, voorzitter tolkensectie (2012-2014), lid lustrumcommissie (2015- 2016) en lid Permanente Educatie commissie (2017-heden).